Verdensmålssider

1. Afskaf fattigdom

Det første af FN’s verdensmål handler om at afskaffe verdens fattigdom inden 2030. Det handler især om at give muligheder for mennesker i verdens fattigste lande. Verdensbanken definerer ”ekstrem fattigdom” som en personlig indkomst på under 1,9 dollars om dagen – dvs. cirka 13 kroner. Det bliver en stor udfordring,...

Se verdensmålsside

2. Stop sult

Verdensmål nummer to handler grundlæggende om at stoppe sulten i verden. Det omfatter både stop for tilfælde af akut hungersnød, hvor tusinder af mennesker i et område risikerer at sulte ihjel, og den mere skjulte sult, hvor millioner af mennesker i mange lande hver dag overlever lige på sultegrænsen, men ikke...

Se verdensmålsside

3. Sundhed og trivsel

Verdens generelle sundhedstilstand er blevet markant bedre siden 1990. Blandt andet dør langt færre i barselsseng: Mødredødeligheden er faldet med 44 procent i verden siden 1990, og børnedødeligheden er samtidig mere end halveret, takket være blandt andet bedre sundhedsydelser og bedre hygiejne. Vi skal sikre et sundt liv for alle...

Se verdensmålsside

4. Kvalitetsuddannelse

Selvom alle verdensmålene er vigtige og hænger sammen, er verdensmål 4 om god uddannelse til alle måske alligevel det vigtigste af alle målene. Selvom det stadig er langt fra alle, der får en god uddannelse, er det heldigvis gået fremad med adgang til uddannelse i verden de seneste årtier. Hvor...

Se verdensmålsside

5. Ligestilling mellem kønnene

Halvdelen af verdens befolkning er af hunkøn, men denne halvdel kan ikke altid leve og bidrage på lige fod, fordi kvinder ikke alle steder har samme rettigheder og muligheder som mænd. Det femte verdensmål sigter mod, at al diskrimination og vold mod kvinder og piger skal standses overalt i verden,...

Se verdensmålsside

6. Rent vand og sanitet

Ambitionen for Verdensmål 6 er, at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand. Samtidig skal alle mennesker have adgang til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet omfatter ordentlig kloakering og toiletforhold. Rent vand er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed, og derfor er det en god nyhed, at...

Se verdensmålsside

7. Bæredygtig energi

Mål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Når vi i den rige del af verden snakker om bæredygtig energi, handler det ofte om, at vi skal gå væk fra kul og olie og i stedet bruge mere energi fra sol, vind og vand. Men...

Se verdensmålsside

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Når hundreder af millioner af mennesker skal have mulighed for at arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, kræver det økonomisk vækst. FN sigter mod, at væksten i de mindst udviklede lande skal op på syv procent. Tallet er ikke tilfældigt valgt – ifølge Verdensbanken bliver levestandarden fordoblet på et årti, hvis...

Se verdensmålsside

9. Industri, innovation og infrastruktur

Mål nummer 9 virker måske som et af de verdensmål, der er sværest at forholde sig til. Men i bund og grund handler det om at få vores samfund til at løbe rundt på en smartere måde. Det handler om de veje, jernbaner og havne, der gør os i stand til...

Se verdensmålsside

10. Mindre ulighed

Nogle lande er langt rigere end andre lande, og nogle mennesker er ekstremt rige, mens andre er ekstremt fattige. Økonomisk ulighed er en politisk varm kartoffel, og alt efter politisk observans er der vidt forskellige meninger om emnet. Verdensmål 10 sigter både mod at nedsætte den generelle ulighed mellem rige og...

Se verdensmålsside

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byerne, og vandringen fra land til by ser ud til at fortsætte. Det giver både en række store udfordringer og en række muligheder. De mange store byer bruger enorme mængder af mad, vand og andre ressourcer, og producerer kæmpemæssige dynger af affald, der...

Se verdensmålsside

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion, vi skal ændre på. Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er rent faktisk helt unødvendigt. Omkring en tredjedel af alle verdens fødevarer ender som skrald. Det betyder omvendt,...

Se verdensmålsside

13. Klimaindsats

Verdensmål 13 går både på, at vi skal bremse klimaforandringerne, og at vi skal styrke vores modstandskraft mod de forandringer, der nu ikke længere kan undgås. Blandt andet ved at bygge bedre kloakker, så vi undgår oversvømmelse ved skybrud. Samtidig skal vi hjælpe udviklingslandene med at reducere deres udslip af CO2,...

Se verdensmålsside

14. Livet i havet

Livet i havet er langt mere vigtigt for os her på landjorden, end de fleste går og tænker på. Blandt andet kommer omkring halvdelen af luftens ilt fra algerne i havet, og fangsten af fisk, skaldyr og blæksprutter giver mad på bordet for omkring tre milliarder mennesker. Men vi menneskers ofte...

Se verdensmålsside

15. Livet på land

Verdens natur og dyreliv er under hårdt pres: Siden 1970 er halvdelen af alle verdens vilde dyr forsvundet. Årsagen er både, at mennesker har jaget og dræbt for mange af dyrene, og at deres naturlige levesteder er blevet mere eller mindre ødelagt. De livsvigtige planter og svampe er også på retur...

Se verdensmålsside

16. Fred retfærdighed og stærke institutioner

”Uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred”. Så direkte siger FN det selv i forordet til Verdensmålene. Det er grundlæggende vigtigt at sætte en stopper for krig, men freden kan ikke stå alene. Verdensmål 16 handler også om at reducere...

Se verdensmålsside

17. Partnerskaber for handling

Det sidste verdensmål virker umiddelbart enormt abstrakt, for hvad betyder ”partnerskaber” i praksis? Mål 17 handler bredt om politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på tværs af landegrænser, hvor både regeringer, virksomheder, organisationer og helt almindelige mennesker tager målene til sig og arbejder sammen for at nå dem. Men grundlæggende handler det...

Se verdensmålsside
Fælles Forandring bottom bar
Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på hjemmeside.